GlobalConnect liikevaihto ja tulos kasvoivat reippaasti vuonna 2022 - GlobalConnect Finland
YksityisilleYrityksille

GlobalConnect liikevaihto ja tulos kasvoivat reippaasti vuonna 2022

Digitaalisen infrastruktuurin ja tietoliikenneyhteyksien tarjoajan GlobalConnectin liikevaihto ja kannattavuus paranivat vuonna 2022 myrskyisästä globaalista toimintaympäristöstä huolimatta. Yhtiön liikevaihto kasvoi 16 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 7,2 miljardia kruunua, kun taas kannattavuus, EBITDA kasvoi 16,9 %:a 3,6 miljardiin kruunuun. Yhtiön käyttökateprosentti nousi 50,8:aan. GlobalConnectin investoinnit olivat 9,2 miljardia Ruotsin kruunua. Vuotuista kasvua selittävät yritysostot, kuitu kotiin -toiminnan laajentuminen ja orgaaninen kasvu kaikilla liiketoiminta-alueilla.

GlobalConnect vahvisti viime vuonna asemaansa yhtenä Euroopan johtavista ja nopeimmin kasvavista digitaalisen infrastruktuurin tarjoajista. Yhtiö tarjoaa tietoliikennepalveluitaan yrityksille ja kuluttajille Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Suomessa. GlobalConnect onnistui vuonna 2022 kasvattamaan liikevaihtoaan ja parantamaan kannattavuuttaan edelliseen vuoteen verrattuna. Sen käyttökateprosentti nousi 50,5 %:sta 50,8 %:iin.

“Olemme sitoutuneet jatkamaan kasvupolkuamme vuonna 2023, koska tarve vankkoihin ja nopeisiin yhteyksiin ei osoita hidastumisen merkkejä. Olemme varmistamassa, että alueemme asukkailla on entistä paremmat yhteydet käytössään. Meille on kuitenkin myös tärkeää, että ratkaisut kestävät aikaa ja että ne toteutetaan kestävästi tulevia sukupolvia ajatellen”, GlobalConnectin konsernijohtaja Martin Lippert sanoo.

GlobalConnect teki vuonna 2022 historiansa suurimmat investoinnit, jotka nousivat 9,2 miljardiin Ruotsin kruunuun, ja jatkoi markkina-asemansa vahvistamista Pohjoismaissa. Infrastruktuuri-investoinnit lisäsivät GlobalConnectin runkoverkkoa ja kattavuutta koko alueella sekä mahdollistivat tuhansien uusien kotitalouksien ja yritysten yhdistämisen sen verkkoon. Lisäksi investointien avulla toteutettiin useita yritysostoja.

“Vuosi 2022 oli meille tärkeä ja tapahtumarikas, sillä onnistuimme tekemään useita strategisia yritysostoja, joista suurin oli Telenor Ruotsin Open Universen osto. Pystyimme myös tarttumaan markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja kasvattamaan merkittävästi kuitu kotiin -toimintaamme sekä muita liiketoiminta-alueitamme. Resilientistä liiketoimintamallistamme ja kulttuuristamme kertoo paljon se, että onnistuimme kasvamaan myrskyisästä maailmantilanteesta huolimatta, kun inflaatio kiihtyi, energianhinta nousi ja toimitusketjuissa tapahtui merkittäviä muutoksia”, Lippert toteaa.

Vuonna 2022 GlobalConnectin kuukausittain toistuva liikevaihto kasvoi 20,6 %:a edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin osa kasvusta tuli Ruotsista ja Norjasta, jotka ovat  Pohjoismaiden kypsimmät kuitu kotiin -markkinat. GlobalConnect aikoo kiihdyttää

fi